KnaufKnauf

Povratak

W11.hr Knauf pregradni zidovi

W11.hr Knauf pregradni zidoviMontaža zidova nosive konstrukcije od profila izrađenih od čeličnog lima i gipsanih ploča s obje strane

Gipsani zidni sustavi na metalnoj potkonstrukciji s jednoslojnim do troslojnim oblaganjem gipsanom oblogom, jednostruka ili dvostruka potkonstrukcija.

Sustavi s metalnom konstrukcijom se stavljaju na nenosive unutarnje pregrade.

Područje primjene:

  • kod protupožarnih zahtjeva,
  • zvučne zaštite,
  • za sigurnost od udarca lopte,
  • za instalacijske zidove, sigurnosne zidove te zidove između dva stana

Zapamtite

Detalji

Naziv dokumenta
Tip dokumenta
W11 Knauf pregradni zidovi Brošura
pdf

Sustavi

W111.hr Nenosivi pregradni zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom, obostrano jednoslojno oblaganje

W111.hr Nenosivi pregradni zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom, obostrano jednoslojno oblaganje

W111.hr Pregradni zid sastoji se od metalne potkonstrukcije koja je prekrivena slojem gipsanih ploča sa obje strane.
Vrsta obloge određuje razinu zaštite od požara i zvučne izolacije.
Širina profila utjecati će na kvalitetu zvučne zaštite i visinu zida.

CAD Zapamtite
W111de-P2 Perspektive Metallstaenderwand
W111de-BFU2 Bewegungsfuge – mit Fugenprofil (H)
W111de-BFU1 Bewegungsfuge (H)
W111de-SO1 Gebogene Wand (H)
W111de-E2 Tueroeffnung – CW (H)
W111de-C1 T-Verbindung – Anschluss an CW-Profil (H)
W111de-VO2 Deckenanschl – gleitend – Plattendecke (V)
W111de-VO3 Deckenanschluss – Schattenfuge (V)
W111de-E2 Tueroeffnung – CW (H)
W111de-VO1 Deckenanschluss an Rohdecke (V)
W111de-C1 T-Verbindung – Anschluss an CW-Profil (H)
W111de-BFU1 Bewegungsfuge (H)
W111de-VO3 Deckenanschluss – Schattenfuge (V)
W111de-A1 Anschluss an Massivwand (H)
W111de-E1 Tueroeffnung – UA (H)
W111de-A1 Anschluss an Massivwand (H)
W111de-VU2 Bodenanschluss auf Fertigteilestrich (V)
W111de-A1 Anschluss an Massivwand (H)
W111de-B1 Plattensto+
W111de-VU2 Bodenanschluss auf Fertigteilestrich (V)
W111de-E1 Tueroeffnung – UA (H)
W111de-BFU2 Bewegungsfuge – mit Fugenprofil (H)
W111de-VU2 Bodenanschluss auf Fertigteilestrich (V)
W111de-VO2 Deckenanschl – gleitend – Plattendecke (V)
W111de-END1 Freistehendes Wandende (H)
W111de-VU1 Bodenanschluss auf Rohboden (V)
W111de-VM1 Plattensto+
W111de-B1 Plattensto+
W111de-P1 Perspektive Metallstaenderwand
W111de-C1 T-Verbindung – Anschluss an CW-Profil (H)
W111de-VU4 Bodenanschluss auf Holzbalkendecke (V)
W111de-BFU1 Bewegungsfuge (H)
W111de-VO1 Deckenanschluss an Rohdecke (V)
W111de-VU4 Bodenanschluss auf Holzbalkendecke (V)
W111de-D1 Ecke (H)
W111de-P1 Perspektive Metallstaenderwand
W111de-END1 Freistehendes Wandende (H)
W111de-VO1 Deckenanschluss an Rohdecke (V)
W111de-END1 Freistehendes Wandende (H)
W111de-E1 Tueroeffnung – UA (H)
W111de-SO1 Gebogene Wand (H)
W111de-VU4 Bodenanschluss auf Holzbalkendecke (V)
W111de-VU1 Bodenanschluss auf Rohboden (V)
W111de-VU1 Bodenanschluss auf Rohboden (V)
W111de-VO2 Deckenanschl – gleitend – Plattendecke (V)
W111de-P1 Perspektive Metallstaenderwand
W111de-E2 Tueroeffnung – CW (H)
W111de-VM1 Plattensto+
W111de-P2 Perspektive Metallstaenderwand
W111de-BFU2 Bewegungsfuge – mit Fugenprofil (H)
W111de-P2 Perspektive Metallstaenderwand
W111de-SO1 Gebogene Wand (H)
W111de-D1 Ecke (H)
W111de-VO3 Deckenanschluss – Schattenfuge (V)
W111de-D1 Ecke (H)

W112.hr Nenosivi pregradni zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom, obostrano dvoslojno oblaganje

W112.hr Nenosivi pregradni zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom, obostrano dvoslojno oblaganje

W112.hr Pregradni zid sastoji se od metalne konstrukcije koja je prekrivena dvostrukim slojem gipsanih ploča sa obje strane.
Vrsta obloge određuje razinu zaštite od požara i zvučne izolacije, kao i robusnost i otpornost na udarce.
Širina profila utjecati će na kvalitetu zvučne zaštite i visinu zida.

CAD Zapamćeno
W112de-B1 Plattensto+
W112de-A4 Anschluss an Trockenputz W624de (H)
W112de-C3 T-Verbindung - mit Hohlraumduebel (H)
W112de-BS-ELT5 Elektrodose - mit Mineralwolle
W112de-C6 T-Verbindung - Anschluss an CW-Profil (H)
W112de-D2 Ecke - CW + Flexible Eckenprofile (H)
W112de-B1 Plattensto+
W112de-A3 Anschluss an Massivbauteil – gleitend (H)
W112de-C2 T-Verbindung - mit Flex Eckenprofil (H)
W112de-END1 Freistehendes Wandende (H)
W112de-D2 Ecke - CW + Flexible Eckenprofile (H)
W112de-SO-H1 Wandverjuengung - Anschluss Fassade (H)
W112de-END1 Freistehendes Wandende (H)
W112de-SO-H1 Wandverjuengung - Anschluss Fassade (H)
W112de-VO1 Deckenanschluss an Rohdecke (V)
W112de-D2 Ecke - CW + Flexible Eckenprofile (H)
W112de-BS-ELT4 Elektrodose - mit Plattenstreifen
W112de-C1 T-Verbindung - Anschluss an CW-Profil (H)
W112de-BS-ELT4 Elektrodose - mit Plattenstreifen
W112de-A2 Anschluss an Holzfassade – gleitend (H)
W112de-SO-H2 Wandverjuengung - Anschluss W112de (H)
W112de-VO2 Deckenanschluss - gleitend (V)
W112de-A8 Anschluss an Trockenputz W631de (H)
W112de-BS-ELT4 Elektrodose - mit Plattenstreifen
W112de-BS-ELT3 Elektrodose - mit Plattenumhausung
W112de-B3 Plattensto+
W112de-BFU2 Bewegungsfuge (H)
W112de-P3 Perspektive Metallstaenderwand
W112de-BFU2 Bewegungsfuge (H)
W112de-BFU4 Bewegungsfuge (H)
W112de-E2 Tueroeffnung - CW (H)
W112de-A3 Anschluss an Massivbauteil – gleitend (H)
W112de-B3 Plattensto+
W112de-BS-ELT1 Elektrodose - mit Gipsmoertel
W112de-P2 Perspektive Metallstaenderwand
W112de-VU2 Bodenanschluss auf Flie+
W112de-VO6 Deckenanschluss an Plattendecke (V)
W112de-VU3 Bodenanschl - unterschnittener Sockel (V)
W112de-C2 T-Verbindung - mit Flex Eckenprofil (H)
W112de-VO3 Deckenanschluss - gleitend (V)
W112de-D1 Ecke (H)
W112de-BS-ELT1 Elektrodose - mit Gipsmoertel
W112de-BFU2 Bewegungsfuge (H)
W112de-BFU1 Bewegungsfuge (H)
W112de-VO4 Deckenanschluss an Plattendecke (V)
W112de-BFU1 Bewegungsfuge (H)
W112de-A9 Anschluss an Massivwand – gleitend (H)
W112de-D3 Ecke - Flexible Eckenprofile (H)
W112de-A7 Anschluss an Schachtwand (H)
W112de-SO-H1 Wandverjuengung - Anschluss Fassade (H)
W112de-VU1 Bodenanschluss auf Rohboden (V)
W112de-BS-ELT1 Elektrodose - mit Gipsmoertel
W112de-VO5 Deckenanschluss an Trapezblechdecke (V)
W112de-VO4 Deckenanschluss an Plattendecke (V)
W112de-VU1 Bodenanschluss auf Rohboden (V)
W112de-P2 Perspektive Metallstaenderwand
W112de-D3 Ecke - Flexible Eckenprofile (H)
W112de-E2 Tueroeffnung - CW (H)
W112de-BS-ELT3 Elektrodose - mit Plattenumhausung
W112de-A7 Anschluss an Schachtwand (H)
W112de-C2 T-Verbindung - mit Flex Eckenprofil (H)
W112de-D1 Ecke (H)
W112de-VO8 Anschluss an Stahltraegerbekleidung (V)
W112de-P1 Perspektive Metallstaenderwand
W112de-A1 Anschluss an Massivwand (H)
W112de-VM1 Plattensto+
W112de-A2 Anschluss an Holzfassade – gleitend (H)
W112de-VO1 Deckenanschluss an Rohdecke (V)
W112de-VU3 Bodenanschl - unterschnittener Sockel (V)
W112de-D1 Ecke (H)
W112de-VU1 Bodenanschluss auf Rohboden (V)
W112de-VO3 Deckenanschluss - gleitend (V)
W112de-VU2 Bodenanschluss auf Flie+
W112de-E1 Tueroeffnung - UA (H)
W112de-VO5 Deckenanschluss an Trapezblechdecke (V)
W112de-VO8 Anschluss an Stahltraegerbekleidung (V)
W112de-A3 Anschluss an Massivbauteil – gleitend (H)
W112de-A4 Anschluss an Trockenputz W624de (H)
W112de-C6 T-Verbindung - Anschluss an CW-Profil (H)
W112de-SO-H2 Wandverjuengung - Anschluss W112de (H)
W112de-A7 Anschluss an Schachtwand (H)
W112de-E1 Tueroeffnung - UA (H)
W112de-BFU4 Bewegungsfuge (H)
W112de-SO-H2 Wandverjuengung - Anschluss W112de (H)
W112de-E2 Tueroeffnung - CW (H)
W112de-P3 Perspektive Metallstaenderwand
W112de-VO3 Deckenanschluss - gleitend (V)
W112de-A8 Anschluss an Trockenputz W631de (H)
W112de-BS-ELT3 Elektrodose - mit Plattenumhausung
W112de-D3 Ecke - Flexible Eckenprofile (H)
W112de-A9 Anschluss an Massivwand – gleitend (H)
W112de-C1 T-Verbindung - Anschluss an CW-Profil (H)
W112de-BFU1 Bewegungsfuge (H)
W112de-P2 Perspektive Metallstaenderwand
W112de-A1 Anschluss an Massivwand (H)
W112de-A2 Anschluss an Holzfassade – gleitend (H)
W112de-E1 Tueroeffnung - UA (H)
W112de-P1 Perspektive Metallstaenderwand
W112de-A1 Anschluss an Massivwand (H)
W112de-VO1 Deckenanschluss an Rohdecke (V)
W112de-VO2 Deckenanschluss - gleitend (V)
W112de-VO6 Deckenanschluss an Plattendecke (V)
W112de-A8 Anschluss an Trockenputz W631de (H)
W112de-C3 T-Verbindung - mit Hohlraumduebel (H)
W112de-BS-ELT5 Elektrodose - mit Mineralwolle
W112de-C6 T-Verbindung - Anschluss an CW-Profil (H)
W112de-P1 Perspektive Metallstaenderwand
W112de-VU3 Bodenanschl - unterschnittener Sockel (V)
W112de-C1 T-Verbindung - Anschluss an CW-Profil (H)
W112de-A4 Anschluss an Trockenputz W624de (H)
W112de-C5 T-Verbindung - Anschluss an Diamant (H)
W112de-BS-ELT5 Elektrodose - mit Mineralwolle
W112de-C3 T-Verbindung - mit Hohlraumduebel (H)
W112de-VO2 Deckenanschluss - gleitend (V)
W112de-P3 Perspektive Metallstaenderwand
W112de-VO8 Anschluss an Stahltraegerbekleidung (V)
W112de-C5 T-Verbindung - Anschluss an Diamant (H)
W112de-A9 Anschluss an Massivwand – gleitend (H)
W112de-VO4 Deckenanschluss an Plattendecke (V)
W112de-VM1 Plattensto+
W112de-END1 Freistehendes Wandende (H)
W112de-VO5 Deckenanschluss an Trapezblechdecke (V)
W112de-VO6 Deckenanschluss an Plattendecke (V)
W112de-BFU4 Bewegungsfuge (H)
W112de-C5 T-Verbindung - Anschluss an Diamant (H)

W113.hr Nenosivi pregradni zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom, obostrano troslojno oblaganje

W113.hr Nenosivi pregradni zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom, obostrano troslojno oblaganje

W113.hr Pregradni zid sastoji se od metalne konstrukcije koja je prekrivena trostrukim slojem gipsanih ploča sa obje strane.
Vrsta obloge određuje razinu zaštite od požara i zvučne izolacije, kao i robusnost i otpornost na udarce.
Širina profila utjecati će na kvalitetu zvučne zaštite i visinu zida.

CAD Zapamćeno
W113de-A1 Anschluss an Massivwand (H)
W113de-P2 Perspektive Metallstaenderwand
W113de-P2 Perspektive Metallstaenderwand
W113de-VM1 Plattensto+
W113de-VO1 Deckenanschluss an Rohdecke (V)
W113de-E1 Tueroeffnung – UA (H)
W113de-E2 Tueroeffnung – CW (H)
W113de-B1 Plattensto+
W113de-E1 Tueroeffnung – UA (H)
W113de-B1 Plattensto+
W113de-E1 Tueroeffnung – UA (H)
W113de-P1 Perspektive Metallstaenderwand
W113de-E2 Tueroeffnung – CW (H)
W113de-B3 Plattensto+
W113de-VU1 Bodenanschluss auf Rohboden (V)
W113de-VO1 Deckenanschluss an Rohdecke (V)
W113de-C1 T-Verbindung – Anschluss an CW-Profil (H)
W113de-D1 Ecke (H)
W113de-C1 T-Verbindung – Anschluss an CW-Profil (H)
W113de-VU1 Bodenanschluss auf Rohboden (V)
W113de-B3 Plattensto+
W113de-A1 Anschluss an Massivwand (H)
W113de-C1 T-Verbindung – Anschluss an CW-Profil (H)
W113de-VO1 Deckenanschluss an Rohdecke (V)
W113de-D1 Ecke (H)
W113de-VM1 Plattensto+
W113de-VU1 Bodenanschluss auf Rohboden (V)
W113de-P2 Perspektive Metallstaenderwand
W113de-P1 Perspektive Metallstaenderwand
W113de-P1 Perspektive Metallstaenderwand
W113de-D1 Ecke (H)
W113de-A1 Anschluss an Massivwand (H)
W113de-E2 Tueroeffnung – CW (H)

W115.hr Nenosivi pregradni zid s dvostrukom metalnom potkonstrukcijom, obostrano dvoslojno oblaganje

W115.hr Nenosivi pregradni zid s dvostrukom metalnom potkonstrukcijom, obostrano dvoslojno oblaganje

W115.hr Pregradni zid sastoji se od dvostruke, paralelno postavljene potkonstrukcije s CW profilima koja je prekrivena dvostrukom obostranom oblogom Knauf ploča.
Vrsta obloge određuje razinu zaštite od požara i zvučne izolacije, kao i robusnost i otpornost na udarce.
Širina profila utjecati će na kvalitetu zvučne zaštite i visinu zida.

CAD Zapamćeno
W115de-B1 Plattensto+
W115de-A1 Anschluss an Massivwand (H)
W115de-D1 Ecke (H)
W115de-VO2 Deckenanschluss – gleitend (V)
W115de-A1 Anschluss an Massivwand (H)
W115de-VM1 Plattensto+
W115de-C1 T-Verbindung – Anschluss an CW-Profil (H)
W115de-BFU1 Bewegungsfuge (H)
W115de-BFU1 Bewegungsfuge (H)
W115de-P1 Perspektive Metallstaenderwand
W115de-B2 Plattensto+
W115de-C1 T-Verbindung – Anschluss an CW-Profil (H)
W115de-P2 Perspektive Metallstaenderwand
W115de-VM1 Plattensto+
W115de-B1 Plattensto+
W115de-VO1 Deckenanschluss an Rohdecke (V)
W115de-B2 Plattensto+
W115de-D1 Ecke (H)
W115de-VU1 Bodenanschluss auf Rohboden (V)
W115de-P2 Perspektive Metallstaenderwand
W115de-BFU1 Bewegungsfuge (H)
W115de-A1 Anschluss an Massivwand (H)
W115de-E1 Tueroeffnung – UA (H)
W115de-P1 Perspektive Metallstaenderwand
W115de-VO1 Deckenanschluss an Rohdecke (V)
W115de-D1 Ecke (H)
W115de-P2 Perspektive Metallstaenderwand
W115de-VO1 Deckenanschluss an Rohdecke (V)
W115de-VO2 Deckenanschluss – gleitend (V)
W115de-E1 Tueroeffnung – UA (H)
W115de-P1 Perspektive Metallstaenderwand
W115de-C1 T-Verbindung – Anschluss an CW-Profil (H)
W115de-VU1 Bodenanschluss auf Rohboden (V)
W115de-E1 Tueroeffnung – UA (H)
W115de-VO2 Deckenanschluss – gleitend (V)
W115de-VU1 Bodenanschluss auf Rohboden (V)

Koje je Vaše područje djelovanja?