KnaufKnauf

Povratak

D131.hr Knauf samonosivi strop

D131.hr Knauf samonosivi stropKnauf samonosivi stropovi postavljaju se kao spušteni stropovi isključivo pričvršćeni na zidove. Gips ploče se postavljaju na metalnu potkonstrukciju od Knauf CW profila kao jednostrukih ili dvostrukih profila.

Područje primjene:

  • Kod zahtjeva za zvučnom i toplinskom izolacijom
  • Kod protupožarnih zahtjeva
  • Regulacija visine sobe (prostorije)

Zapamtite

Sustavi

D131.hr Knauf samonosivi strop

D131.hr  Knauf samonosivi strop

D131.hr Knauf samonosivi stropni sustav se sastoji od podloge od CW čeličnih profila i gipsanih ploča.

  • Može se izvesti sa ili bez zaštite od požara EI30 sa različitim vrstama obloga.
  • Ovisno o odabranom sustavu mogući rasponi do 5m.

CAD Zapamtite
D131de-C2 Stirnkante-Doppelprofil-ohne BS
D131de-vuvo-D200 Tragender Anschluss an Massivwand-F60vuvo
D131de-vu-D100 Tragender Anschluss an Massivwand-F30vu
D131de-vuvo-P1 Perspektive-F30vuvo
D131de-P1 Perspektive-ohne BS
D131de-vu-D1 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-F30vu
D131de-A1 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-ohne BS
D131de-SO-A2 Deckenschott-F30vuvo
D131de-vuvo-P1 Perspektive-F30vuvo
D131de-P1 Perspektive-ohne BS
D131de-SO-C11 Einbauleuchte-Querschnitt-F30vuvo
D131-D112de-C1 Freitragende Decke - Sichtdecke D112de
D131de-SO-D3 Tragender Anschluss mit Schattenfuge-F30vu
D131de-D1 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-ohne BS
D131de-vu-C100 Stirnkante-F30vu
D131-D127de-C1 Freitragende Decke - Sichtdecke D127de
D131de-vuvo-03 Perspektive-F60vuvo
D131de-SO-C3 Bewegungsfuge-F30vuvo
D131de-0 Perspektive-ohne BS
D131de-vuvo-B3 Laengskante-F60vuvo
D131de-vu-D102 Trag Anschl an l Trennwa mit Hartmut Hohlraumduebel-F30vu
D131de-vu-A1 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F30vu
D131-D127de-P2 Persp Freitragende Decke - Sichtdecke
D131de-vuvo-D201 Trag Anschl an l Trennwa mit Hartmut Hohlraumduebel-F60vuvo
D131de-SO-A4 Konstruktiver Anschluss mit Schattenfuge-F60vuvo
D131de-SO-A3 Konstruktiver Anschluss mit Schattenfuge-F30vu
D131de-vuvo-B100 Laengskante-F30vuvo
D131de-vuvo-B1 Laengskante-F30vuvo
D131de-SO-A2 Deckenschott-F30vuvo
D131de-D100 Tragender Anschluss an Massivwand-ohne BS
D131de-SO-B11 Einbauleuchte-Laengsschnitt-F30vuvo
D131de-SO-D3 Tragender Anschluss mit Schattenfuge-F30vu
D131de-vu-D101 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F30vu
D131de-vuvo-D3 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-F60vuvo
D131de-vuvo-D3 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-F60vuvo
D131de-vuvo-D100 Tragender Anschluss an Massivwand-F30vuvo
D131de-vu-E1 Auflagerprofile fuer T- L-Sto+
D131de-D101 Trag Anschl an l Trennwa mit Hartmut Hohlraumduebel-o BS
D131de-vu-C1 Stirnkante-F30vu
D131de-vuvo-D201 Trag Anschl an l Trennwa mit Hartmut Hohlraumduebel-F60vuvo
D131de-SO-A2 Deckenschott-F30vuvo
D131de-vuvo-011 Perspektive-F30vuvo
D131de-vuvo-A3 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F60vuvo
D131de-vu-D102 Trag Anschl an l Trennwa mit Hartmut Hohlraumduebel-F30vu
D131de-D1 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-ohne BS
D131de-vu-D100 Tragender Anschluss an Massivwand-F30vu
D131de-P2 Perspektive-ohne BS
D131de-vuvo-A11 Konstruktiver Anschluss an Massivwand-F30vuvo
D131de-vuvo-A1 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F30vuvo
D131de-vuvo-01 Perspektive-F30vuvo
D131de-SO-C11 Einbauleuchte-Querschnitt-F30vuvo
D131-D127de-C1 Freitragende Decke - Sichtdecke D127de
D131de-vuvo-D101 Trag Anschl an l Trennwa mit Hartmut Hohlraumduebel-F30vuvo
D131de-vuvo-C200 Stirnkante-F60vuvo
D131de-vu-C1 Stirnkante-F30vu
D131de-vuvo-C1 Stirnkante-F30vuvo
D131-D127de-C1 Freitragende Decke - Sichtdecke D127de
D131de-D102 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-ohne BS
D131de-B100 Laengskantenkante-Doppelprofil-ohne BS
D131de-vu-D101 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F30vu
D131de-vuvo-D203 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F60vuvo
D131-D112de-C1 Freitragende Decke - Sichtdecke D112de
D131de-vu-01 Perspektive-F30vu
D131de-vuvo-P3 Perspektive-F60vuvo
D131de-vuvo-A11 Konstruktiver Anschluss an Massivwand-F30vuvo
D131de-vuvo-D100 Tragender Anschluss an Massivwand-F30vuvo
D131de-D101 Trag Anschl an l Trennwa mit Hartmut Hohlraumduebel-o BS
D131de-D1 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-ohne BS
D131de-vuvo-E2 Auflagerprofile fuer T- L-Sto+
D131de-vuvo-D101 Trag Anschl an l Trennwa mit Hartmut Hohlraumduebel-F30vuvo
D131de-SO-D4 Tragender Anschluss mit Schattenfuge-F60vuvo
D131de-D100 Tragender Anschluss an Massivwand-ohne BS
D131de-vuvo-A3 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F60vuvo
D131de-B100 Laengskantenkante-Doppelprofil-ohne BS
D131-D127de-P2 Persp Freitragende Decke - Sichtdecke
D131de-vuvo-B1 Laengskante-F30vuvo
D131de-vuvo-D200 Tragender Anschluss an Massivwand-F60vuvo
D131de-vuvo-C1 Stirnkante-F30vuvo
D131de-E1 Auflagerprofile fuer T- L-Sto+
D131de-vu-A1 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F30vu
D131de-SO-B5 Einbauleuchte-Laengsschnitt-F30vuvo
D131de-SO-D4 Tragender Anschluss mit Schattenfuge-F60vuvo
D131de-vuvo-D1 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-F30vuvo
D131de-vuvo-D201 Trag Anschl an l Trennwa mit Hartmut Hohlraumduebel-F60vuvo
D131-D112de-C1 Freitragende Decke - Sichtdecke D112de
D131de-vuvo-D102 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F30vuvo
D131de-vuvo-B3 Laengskante-F60vuvo
D131de-vuvo-D11 Tragender Anschluss an Massivwand-F30vuvo
D131de-SO-B11 Einbauleuchte-Laengsschnitt-F30vuvo
D131de-vu-E1 Auflagerprofile fuer T- L-Sto+
D131de-D100 Tragender Anschluss an Massivwand-ohne BS
D131de-SO-D4 Tragender Anschluss mit Schattenfuge-F60vuvo
D131de-vuvo-C200 Stirnkante-F60vuvo
D131de-D101 Trag Anschl an l Trennwa mit Hartmut Hohlraumduebel-o BS
D131de-vu-A1 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F30vu
D131de-SO-C6 Bewegungsfuge-F30vu
D131de-vuvo-D102 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F30vuvo
D131de-0 Perspektive-ohne BS
D131de-vuvo-011 Perspektive-F30vuvo
D131de-vuvo-E2 Auflagerprofile fuer T- L-Sto+
D131de-B100 Laengskantenkante-Doppelprofil-ohne BS
D131de-vuvo-03 Perspektive-F60vuvo
D131de-SO-C6 Bewegungsfuge-F30vu
D131de-P2 Perspektive-ohne BS
D131de-SO-D3 Tragender Anschluss mit Schattenfuge-F30vu
D131de-vuvo-E1 Auflagerprofile fuer T- L-Sto+
D131de-vuvo-01 Perspektive-F30vuvo
D131de-SO-A3 Konstruktiver Anschluss mit Schattenfuge-F30vu
D131de-vuvo-A1 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F30vuvo
D131de-vu-B1 Laengskante-F30vu
D131de-vuvo-E1 Auflagerprofile fuer T- L-Sto+
D131-D127de-P2 Persp Freitragende Decke - Sichtdecke
D131de-vuvo-01 Perspektive-F30vuvo
D131de-vuvo-D203 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F60vuvo
D131de-vuvo-A11 Konstruktiver Anschluss an Massivwand-F30vuvo
D131de-vuvo-P1 Perspektive-F30vuvo
D131de-vuvo-D203 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F60vuvo
D131de-vu-P1 Perspektive-F30vu
D131de-D102 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-ohne BS
D131de-SO-A4 Konstruktiver Anschluss mit Schattenfuge-F60vuvo
D131de-SO-A1 Konstruktiver Anschluss mit Schattenfuge-F30vuvo
D131de-vuvo-D11 Tragender Anschluss an Massivwand-F30vuvo
D131de-vuvo-B100 Laengskante-F30vuvo
D131de-vuvo-011 Perspektive-F30vuvo
D131de-vuvo-D101 Trag Anschl an l Trennwa mit Hartmut Hohlraumduebel-F30vuvo
D131de-vu-D101 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F30vu
D131de-vuvo-D1 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-F30vuvo
D131de-vu-B1 Laengskante-F30vu
D131de-vuvo-A3 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F60vuvo
D131de-vuvo-B1 Laengskante-F30vuvo
D131de-vuvo-D11 Tragender Anschluss an Massivwand-F30vuvo
D131de-vuvo-03 Perspektive-F60vuvo
D131de-0 Perspektive-ohne BS
D131de-SO-B11 Einbauleuchte-Laengsschnitt-F30vuvo
D131de-SO-C5 Einbauleuchte-Querschnitt-F30vuvo
D131de-vu-D1 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-F30vu
D131de-vu-D102 Trag Anschl an l Trennwa mit Hartmut Hohlraumduebel-F30vu
D131de-D102 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-ohne BS
D131de-vuvo-D200 Tragender Anschluss an Massivwand-F60vuvo
D131de-SO-C11 Einbauleuchte-Querschnitt-F30vuvo
D131de-vuvo-D100 Tragender Anschluss an Massivwand-F30vuvo
D131de-vu-01 Perspektive-F30vu
D131de-vu-C100 Stirnkante-F30vu
D131de-E1 Auflagerprofile fuer T- L-Sto+
D131de-vuvo-C200 Stirnkante-F60vuvo
D131de-vu-P1 Perspektive-F30vu
D131de-vuvo-B100 Laengskante-F30vuvo
D131de-C2 Stirnkante-Doppelprofil-ohne BS
D131de-SO-C5 Einbauleuchte-Querschnitt-F30vuvo
D131de-SO-A4 Konstruktiver Anschluss mit Schattenfuge-F60vuvo
D131de-SO-B5 Einbauleuchte-Laengsschnitt-F30vuvo
D131de-A1 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-ohne BS
D131de-A1 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-ohne BS
D131de-SO-C5 Einbauleuchte-Querschnitt-F30vuvo
D131de-vuvo-D1 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-F30vuvo
D131de-vuvo-P3 Perspektive-F60vuvo
D131de-vuvo-B3 Laengskante-F60vuvo
D131de-vuvo-D3 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-F60vuvo
D131de-SO-A3 Konstruktiver Anschluss mit Schattenfuge-F30vu
D131de-vuvo-C1 Stirnkante-F30vuvo
D131de-vu-C100 Stirnkante-F30vu
D131de-P2 Perspektive-ohne BS
D131de-vuvo-D102 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F30vuvo
D131de-vu-P1 Perspektive-F30vu
D131de-vuvo-P3 Perspektive-F60vuvo
D131de-vu-D100 Tragender Anschluss an Massivwand-F30vu
D131de-vu-C1 Stirnkante-F30vu
D131de-SO-C3 Bewegungsfuge-F30vuvo
D131de-P1 Perspektive-ohne BS
D131de-SO-B5 Einbauleuchte-Laengsschnitt-F30vuvo
D131de-SO-A1 Konstruktiver Anschluss mit Schattenfuge-F30vuvo
D131de-vu-B1 Laengskante-F30vu
D131de-SO-C3 Bewegungsfuge-F30vuvo
D131de-vu-01 Perspektive-F30vu
D131de-vu-D1 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-F30vu
D131de-SO-A1 Konstruktiver Anschluss mit Schattenfuge-F30vuvo
D131de-SO-C6 Bewegungsfuge-F30vu
D131de-vuvo-A1 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F30vuvo
D131de-C2 Stirnkante-Doppelprofil-ohne BS

K219.hr Knauf samonosivi Fireboard stropovi A1

K219.hr Knauf samonosivi Fireboard stropovi A1

Knauf samonosivi Fireboard stropovi A1 postavljaju se kao spušteni stropovi isključivo pričvršćeni na zidove.

  • Knauf Fireboard ploče klase A1 vijcima se pričvršćuju za metalnu potkonstrukciju iz Knauf CW dvostrukih profila.
  • Strop ima protupožarnu zaštitu F90 odozdo i/ili odozgo.
  • Ovisno o odabranom sustavu mogući rasponi do 4m.

CAD Zapamćeno
K219de-vuvo-A5 Deckenschott-F90vuvo - Deckenuebergang
K219de-vu-A5 Deckenschott-F90vu - Deckenuebergang
K219de-vu-D4 Tragender Anschluss mit Schattenfuge-F90vu
K219de-vu-D100 Tragender Anschluss an Massivwand-F90vu
K219de-vu-C4 Bewegungsfuge-F90vu
K219de-vu-C3 Laengskante-F90vu
K219de-vuvo-SO1 Einbauleuchte-Querschnitt-F90vuvo
K219de-vuvo-P3 Perspektive-F90vuvo
K219de-vu-C100 Laengskante-F90vu
K219de-vuvo-A4 Konstruktiver Anschluss mit Schattenfuge-F90vuvo
K219de-vuvo-B3 Stirnkante-F90vuvo
K219de-vuvo-SO2 Einbauleuchte-Laengsschnitt-F90vuvo
K219de-vu-E1 Auflagerprofile fuer T- L-Sto+
K219de-vu-B3 Stirnkante-F90vu
K219de-vuvo-D102 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F90vuvo
K219de-vu-A5 Deckenschott-F90vu - Deckenuebergang
K219de-vu-A3 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F90vu
K219de-vuvo-A3 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F90vuvo
K219de-vu-D3 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-F90vu
K219de-vu-A4 Konstruktiver Anschluss mit Schattenfuge-F90vu
K219de-vuvo-B100 Stirnkante-F90vuvo
K219de-vu-A6 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F90vu
K219de-vu-SO2 Einbauleuchte-Laengsschnitt-F90vu
K219de-vuvo-D4 Tragender Anschluss mit Schattenfuge-F90vuvo
K219de-vuvo-D102 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F90vuvo
K219de-vuvo-A5 Deckenschott-F90vuvo - Deckenuebergang
K219de-vuvo-C3 Laengskante-F90vuvo
K219de-vu-A4 Konstruktiver Anschluss mit Schattenfuge-F90vu
K219de-vu-04 Perspektive-F90vu
K219de-vuvo-B3 Stirnkante-F90vuvo
K219de-vuvo-D101 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F90vuvo
K219de-vuvo-P3 Perspektive-F90vuvo
K219de-vuvo-A6 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F90vuvo
K219de-vu-A6 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F90vu
K219de-vuvo-A3 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F90vuvo
K219de-vuvo-P3 Perspektive-F90vuvo
K219de-vu-D4 Tragender Anschluss mit Schattenfuge-F90vu
K219de-vuvo-D4 Tragender Anschluss mit Schattenfuge-F90vuvo
K219de-vu-D3 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-F90vu
K219de-vu-P4 Perspektive-F90vu
K219de-vuvo-C4 Bewegungsfuge-F90vuvo
K219de-vuvo-E1 Auflagerprofile fuer T- L-Sto+
K219de-vuvo-D3 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-F90vuvo
K219de-vu-D4 Tragender Anschluss mit Schattenfuge-F90vu
K219de-vuvo-03 Perspektive-F90vuvo
K219de-vu-D5 Tragender Anschluss an Wand-F90vu
K219de-vu-A6 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F90vu
K219de-vu-C3 Laengskante-F90vu
K219de-vuvo-B100 Stirnkante-F90vuvo
K219de-vuvo-D100 Tragender Anschluss an Massivwand-F90vuvo
K219de-vu-B3 Stirnkante-F90vu
K219de-vuvo-A3 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F90vuvo
K219de-vuvo-P100 Perspektive-F90vuvo
K219de-vuvo-D3 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-F90vuvo
K219de-vuvo-C3 Laengskante-F90vuvo
K219de-vuvo-B3 Stirnkante-F90vuvo
K219de-vuvo-03 Perspektive-F90vuvo
K219de-vu-C100 Laengskante-F90vu
K219de-vuvo-D101 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F90vuvo
K219de-vuvo-P100 Perspektive-F90vuvo
K219de-vu-D102 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F90vu
K219de-vu-A5 Deckenschott-F90vu - Deckenuebergang
K219de-vu-D5 Tragender Anschluss an Wand-F90vu
K219de-vuvo-A6 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F90vuvo
K219de-vu-C3 Laengskante-F90vu
K219de-vu-C100 Laengskante-F90vu
K219de-vuvo-A6 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F90vuvo
K219de-vu-P4 Perspektive-F90vu
K219de-vu-SO1 Einbauleuchte-Querschnitt-F90vu
K219de-vuvo-SO1 Einbauleuchte-Querschnitt-F90vuvo
K219de-vu-SO2 Einbauleuchte-Laengsschnitt-F90vu
K219de-vu-C4 Bewegungsfuge-F90vu
K219de-vu-D3 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-F90vu
K219de-vuvo-D4 Tragender Anschluss mit Schattenfuge-F90vuvo
K219de-vu-D101 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F90vu
K219de-vuvo-C3 Laengskante-F90vuvo
K219de-vuvo-A5 Deckenschott-F90vuvo - Deckenuebergang
K219de-vuvo-SO2 Einbauleuchte-Laengsschnitt-F90vuvo
K219de-vuvo-D3 Tragender Anschluss an leichte Trennwand-F90vuvo
K219de-vu-04 Perspektive-F90vu
K219de-vu-D101 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F90vu
K219de-vuvo-D102 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F90vuvo
K219de-vu-D102 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F90vu
K219de-vu-D5 Tragender Anschluss an Wand-F90vu
K219de-vu-D100 Tragender Anschluss an Massivwand-F90vu
K219de-vuvo-C4 Bewegungsfuge-F90vuvo
K219de-vuvo-A4 Konstruktiver Anschluss mit Schattenfuge-F90vuvo
K219de-vu-04 Perspektive-F90vu
K219de-vuvo-E1 Auflagerprofile fuer T- L-Sto+
K219de-vu-P4 Perspektive-F90vu
K219de-vuvo-P100 Perspektive-F90vuvo
K219de-vu-A3 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F90vu
K219de-vu-B3 Stirnkante-F90vu
K219de-vu-D102 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F90vu
K219de-vuvo-D100 Tragender Anschluss an Massivwand-F90vuvo
K219de-vu-SO1 Einbauleuchte-Querschnitt-F90vu
K219de-vu-D100 Tragender Anschluss an Massivwand-F90vu
K219de-vu-E1 Auflagerprofile fuer T- L-Sto+
K219de-vu-A4 Konstruktiver Anschluss mit Schattenfuge-F90vu
K219de-vu-C4 Bewegungsfuge-F90vu
K219de-vuvo-B100 Stirnkante-F90vuvo
K219de-vuvo-03 Perspektive-F90vuvo
K219de-vu-D101 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F90vu
K219de-vuvo-SO1 Einbauleuchte-Querschnitt-F90vuvo
K219de-vu-A3 Konstruktiver Anschluss an leichte Trennwand-F90vu
K219de-vu-SO1 Einbauleuchte-Querschnitt-F90vu
K219de-vuvo-C4 Bewegungsfuge-F90vuvo
K219de-vuvo-SO2 Einbauleuchte-Laengsschnitt-F90vuvo
K219de-vuvo-D100 Tragender Anschluss an Massivwand-F90vuvo
K219de-vu-SO2 Einbauleuchte-Laengsschnitt-F90vu
K219de-vuvo-D101 Trag Anschl an l Trennwand mit Universalschraube FN-F90vuvo
K219de-vuvo-A4 Konstruktiver Anschluss mit Schattenfuge-F90vuvo

Koje je Vaše područje djelovanja?