KnaufKnauf

Povratak

AQUATIKA, Karlovac

AQUATIKA, Karlovac

Podaci o objektu
Arhitekt:Studio 3LHD d.o.o.
Godina izgradnje:2016

Aquatika je slatkovodni akvarij koji objedinjuje floru i faunu hrvatskih rijeka i jezera, te geološku prošlost. Akvarij je znanstveno-edukacijski, jer je moguće vidjeti primjerke slatkovodnih ribljih vrsta, od kojih je 40-tak endemskih. 

Zapamtite

Lokacija

AQUATIKA, Karlovac

Ulica Branka Čavlovića Čavleka 1a
47000 Karlovac

Koje je Vaše područje djelovanja?