Zaštita od požara uz Knauf

Zaštita od požara uz Knauf

Sigurnost prije svega

Učinkovita zaštita od prožara je upravo prevencija! Primjenom Knauf sustava osiguravate imovinu i živote.

Sigurnost prije svega

Učinkovita zaštita od prožara je upravo prevencija!
Primjenom Knauf sustava osiguravate imovinu i živote.

KNAUF - PARTNER ZA PROFESIONALCE U PROTUPOŽARNOJ ZAŠTITI

Prije više od milijun godina ljudi su naučili koristiti vatru. To otkriće je uvelike doprinjelo razvoju čovječanstva omogučivši njezinu primjenu u svim aspektima ljudskog djelovanja.

No, kada vatra izmakne kontroli nastaje požar koji može imati stravične posljedice za ljudski život i imovinu. Stoga je i u suvremenom svijetu aktualna stara narodna uzrečica kako je vatra “dobar sluga, no opasan gospodar”.

Pasivna zaštita od požara je sastavni element zaštite i sigurnosti od požara u građevini. S pravom možemo podržati stajalište da u borbi od požara ona predstavlja važniji aspekt od aktivne zaštite jer ima za cilj lokalizaciju eventualnog požar i na taj način znatno olakša njegovo gašenje, osigura živote i materijalna dobra. Pasivnom zaštitom od požara se mora zaustaviti požar ili usporiti njegovo širenje pomoću vatrootpornih zidova, podova i vrata štiteći kritične građevinske dijelove kao što su nosivi stupovi i grede od prijevremenog rušenja uslijed požara.

Manji požarni odjeljci koji mogu obuhvatiti jednu ili više prostorija ili podova, sprječavaju ili usporavaju širenje požara iz prostorije u kojoj je nastao požar na druge prostore objekta. Time se ograničava šteta na objektu te se stanarima i korisnicima objekta pruža više vremena za evakuaciju ili dolazak u siguran prostor.

Cilj sustava pasivne zaštite od požara je osigurati suzbijanje požara u okviru određenog požarnog odjeljka te osigurati da nosivost konstrukcije izložene požaru ne dosegne kritičnu razinu. Kako bi to postigli koristi se cijeli asortiman materijala u izvedbi i konstrukciji sustava.

U skladu sa sve kompleksnijim projektima i smjernicama izvedbe, rastu i zahtjevi postavljeni pred arhitekte, građevinske izvođače i trgovce. I upravo Knauf ima odgovarajuće rješenje za svaki zahtjev!

Građevinski materijali na bazi gipsa su anorganski i nezapaljivi te pripadaju klasičnim građevinskim materijalima za zaštitu od požara. Dobra zaštita od požara temelji se prije svega na tome što gips sadrži oko 20% vezane kristalne vode. U slučaju požara iz gipsa će izaći voda odnosno, kristalna voda će ispariti.
Pri tome se troši se energija, i dodatno se usporava i širenje požara zahvaljujući parnoj zavjesi koja se formira između vatre i građevinskog materijala na bazi gipsa. Osim protupožarno-tehničkog djelovanja kristalne vode, sloj gipsa iz kojeg je izašla voda djeluje kao dodatni izolator jer ima nižu vrijednost provođenja topline u usporedbi s gipsom iz kojeg nije izašla voda.
Primjerice, kod ploče od gipsa debljine 15 mm potroši se oko 8400 kJ za zagrijavanje i isparavanje, odnosno izlazak kristalne vode. Knauf protupožarne ploče DF imaju dodatno armiranje jezgre staklenim vlaknom, što osigurava očuvanje strukture gipsane jezgre dok Knauf Fireboard ploča ima obostranu površinsku zaštitu od nezapaljivog staklenog vlakna.

Učinkovita protupožarna zaštita ima svoje temelje u prirodi i tu ćemo i ovom prilikom spomenuti upravo Knauf gips. Gips sadrži 20 % vezane kristalne vode, koja pri ekstremno visokim temperaturama isparava i tako usporava širenje požara. Sloj gipsa iz kojeg je isparila voda dodatno djeluje kao izolator, koji štiti susjedne prostorije. Građevinska protupožarna zaštita i njezino stalno poboljšanje naš je najviši prioritet. Vođeni tim ciljem, neprestano istražujemo i razvijamo nove sustave u sklopu Knauf protupožarne zaštite. Kako bi Knauf proizvode i sustave testirali na izdržljivost vatre i topline te na stabilnost, investiramo u najmodernije načine ispitivanja i laboratorijsku tehnologiju.

Knauf zaposlenici diljem svijeta razvijaju nova rješenja koja štite od požara. Rezultat naše predanosti su proizvodi za sigurne konstrukcije, čija funkcionalnost i kvaliteta zadovoljavaju najviše građevinske zahtjeve. U unutrašnjosti i na toplinski izoliranoj fasadi.