Knauf Firewin

Knauf firewin

Biraj sigurnost. Odaberi Knauf Firewin

Sukladno potrebi za sve kompleksnijom izvedbom protupožarne zaštite, naš stručni tim za istraživanje i razvoj predstavio je novi sustav Knauf FireWin.

KNAUF FIREWIN

Biraj sigurnost. Odaberi Knauf Firewin.

NOVI PROTUPOŽARNI SUSTAVI

Sukladno potrebi za sve kompleksnijom izvedbom protupožarne zaštite, naš stručni tim za istraživanje i razvoj predstavio je novi sustav Knauf FireWin.

Sustav uključuje boje, obujmice za različite uvjete zaštite od požara, F-panel od kamene vune, protupožarnu žbuku, kao i protupožarna akrilna brtvila i vrećice za zaštitu prodora električnih kabela. Sve iz jednog izvora!

Visoki standardi Knauf usluga i tehničke podrške, cijenjeni od strane mnogih, vrijede i za FireWin: Knauf stručnjaci Vam stoje na usluzi kako bismo zajedno osigurali sigurnost i zaštitu objekta.


KNAUF FIREWIN SUSTAV

Opis:
Knauf Firepaint Steel je jedno-komponentni premaz na bazi otapala koji se slobodno suši i bubri, za pasivnu zaštitu od požara čeličnih konstrukcija.

Podoban je za radioničku primjenu kao i primjenu na licu mjesta.

Primjena:
Knauf Firepaint Steel se koristi kao sustav otpornih premaza za protupožarnu zaštitu greda i stupova načinjenih od konstrukcijskoga čelika kako bi se postigla otpornost na požar u trajanju sukladnom EN 13501-2.
Namijenjen je zaštiti od požara raznih veličina otvorenih profila (H i I) te stupova okruglih i četvrtastih šupljih presjeka. Raspon projektnih temperatura je od 350 °C do 750 °C.

Certifikati:
Knauf Firepaint Steel ima ETA-u. Proizvod je odobren na osnovu Europskog tehničkog dopuštenja u skladu sa EN 13381-8:2010 i ETAG 018.

Opis:
Vrećice za provođenje električnih kabela načinjene od homogene mješavine termoekspanzijskih materijala na bazi grafita,unutar tkanine od staklenih vlakana.

Primjene: 
Privremeno ili trajno zatvaranje otvora malih i srednjih dimenzija za provođenje pojedinačnih kabela ili kabela u svežnju kroz kanale u zidovima od gips-kartonskih ploča.

Prednosti F-bag vrećica:

 • Omogućuju jednostavno naknadno postavljanje novih instalacija
 • Otporne su na trganje
 • Jednostavno i brzo postavljanje
 • Mogu se koristiti višekratno
 • Otporne su na vanjske utjecaje kao što su: temperatura, vlaga i svjetlost

Paneli kamene vune presvučeni ekspanzivnim premazom

Opis: 
Paneli od kamene vune visoke gustoće presvučeni ekspanzivnim premazom na bazi akrilnih polimera. Kit za zatvaranje eventualnih otvora ili pukotina u panelu.

Primjena:

 • Trajno zatvaranje otvora srednjih i većih dimenzija za prolaz pojedinačnih kabela,kanale za kablove i cijevi u gips-kartonskim zidovima
 • Premaz koji se nanosi na kablove i kanale usporava ili sprječava širenje požara preko električnih instalacija

Prednosti:

 • Jednostavna montaža
 • Lako obradivo
 • Jednostavno nanošenje premaza kistom
 • Jednostavne naknadne izmjene
 • Posebno prikladno za otvore srednjih i velikihdim enzija s višestrukim prolazima
 • Ne propušta dim, plin, toplinu, niti plamen

Akrilno protupožarno brtvilo

Opis:
Protupožarno brtvilo na akrilnoj bazi za savršeno sprječavanje prodiranja dima, vrućine i plamena.

Primjena: 
Zatvaranje otvora malih dimenzija: prolaz pojedinačnih kabela i (nezapaljivih) metalnih cijevi.

Prednosti:

 • Jednostavno i sigurno korištenje
 • Tiksotropni materijal, može se nanositi i navertikalna mjesta i poviše glave
 • Široka primjena
 • Preko brtvila se može bojati
 • Posebno prikladan pri postavljanju novih kabela
 • Elastičnost
 • Bez halogena i otapala
 • Bez mirisa

Protupožarna ekspanzijska izolacija za cijevi

Opis:
Ekspanzijska izolacija za cijevi za protupožarnu zaštitu prolaza u gips-kartonskim zidovima.Učinkovito u primjeni kod zapaljivih cijevi od O40 do O 160.

Primjena:
Protupožarno brtvljenje zapaljivih plastičnih cijevi.Prilagodljivo za cijevi promjera između 40i 160 mm.

Prednosti:

 • Brza montaža bez korištenja alata
 • Jedinstven proizvod, moguće ga je koristiti za sve plastične cijevi s promjerom do 160 mm
 • Ugrađuje se u zid i izvana je potpuno nevidljiva
 • Materijal se može jednostavno rezati i tako prilagoditi svim potrebama

Obujmice otporne na požar načinjene od čeličnog prstena koji sadrži termoekspanzijski materijal na bazi grafita.

E411a.hr – Knauf Firecollar Rorcol V30

E411b.hr – Knauf Firecollar Rorcol V60

E411c.hr – Knauf Firecollar Rorcol AV60